Vágó könyvelő Kft

Szolgáltatások

Célunk, hogy a könyvelésre ne úgy tekintsenek a vállalkozók, mint szükséges és kötelező rosszra, hanem egy olyan háttérinformációra, amely alapján a cégek megfelelő pénzügyi döntéseket hozhatnak, segítséget nyújtsunk a társaságoknak működésük hatékonyabbá tételére.

Könyvelés

Minden vállalkozás számára nagyon fontos a megbízható könyvelés, melyből megfelelő információk nyerhetőek a vállalkozás döntéseinek megalapozásához.

Gyakorlati megvalósítás:

 • Bizonylatok átvétele havonta, hetente, ügyféllel közösen kialakított időközönként, amellyel elérhető a folyamatos információ átadás, és eleget tudunk tenni a törvényi adóbevallási kötelezettségeknek
 • Bejövő és kimenő számlák rendszerezése, könyvelése.
 • Pénztár és bank forgalom könyvelése
 • ÁFA nyilvántartások vezetése, azok alapján az ÁFA bevallások elkészítése, benyújtása.
 • Tárgyi eszközök analitikája és nyilvántartása.
 • Bevallások, bejelentkezések, módosítások kitöltése, beküldése.
 • NAV által előírt, valamint a vállalkozó által kitűzött időpontra a zárások, éves bevallások, mérleg elkészítése.
 • Adófolyószámlák egyeztetése
 • Tájékoztatás az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokról, folyamatos rendelkezésre állás kérdések esetén emailen, messengeren.
 • A vállalkozás eredmény- és pénzügyi helyzetéről igény szerinti tájékoztatás.
 • Tájékoztatás írásban az utalandó adók összegéről, számlaszámokról és az ehhez kapcsolódó egyéb tudnivalókról.
 • A NAV ellenőrzések során teljes körű tanácsadást, képviseletet nyújtunk. Folyamatosan közreműködünk a vizsgálat ideje alatt, szükség esetén jogorvoslatot nyújtunk, elkészítjük észrevételét, fellebbezését.
 • Elkészítjük a bérszámfejtést az adatok alapján, és e-mailben, vagy személyes találkozáskor átadjuk a bérlapokat, és a fizetendő járulékokat. (akár kitöltött átutalási megbízáson, amit csak le kell adni a bankban)
 • Kötelező számviteli szabályzatok elkészítése az ügyféllel együttműködve: számviteli politika, számlarend és bizonylatkezelési szabályzat, leltározási szabályzat, értékelési szabályzat, önköltségszámítási szabályzat, pénzkezelési szabályzat

Bérszámfejtés

A bérszámfejtés keretében meghatározásra kerülnek a dolgozók, egyéb jogviszonyban álló közreműködő magánszemélyek juttatásai, az abból levonandó, ill. azok alapján fizetendő, a kifizetőt terhelő járulékok, adók. 

Gyakorlati megvalósítás:

 • Belépéshez kapcsolódó iratok, nyilatkozatok elkészítése
 • Kilépéskor a jogszabály által előírt igazolások elkészítése
 • Havi rendszeres bérszámfejtés jelenléti ív alapján
 • Alkalmazottak be- és kijelentése
 • Egyszerűsített munkavállalók kezelése
 • Havi bérlisták, bérfizetési jegyzékek készítése
 • TB felé történő adatszolgáltatások teljesítése
 • Táppénzzel kapcsolatos ügyintézés
 • Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése, leadása
 • Fizetendő adók és járulékok lista készítése a bérszámfejtés adataiból
 • Bevallás az államháztartással szembeni egyes kötelezettségekről
 • Szabadságok és túlórák nyilvántartása
 • Dolgozói levonások kezelése

IFRS

A IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazására 2015 óta van jogszabályi lehetőség. Meghatározott vállalati körben kötelező az IFRS szerinti beszámolókészítés, 2017. január 1-től a magyar társaságok választhatják a magyar számviteli szabályok helyett az IFRS alapján elkészíteni éves beszámolóikat. 2020. évben IFRS minősítést is szereztem, így igény esetén vállaljuk az IFRS szabályainak megfelelő könyvvezetést, beszámoló készítést.